Bella på skogsvandring :)

Nordbell Fastigheter tar sin början 2007 och utvecklas kontinuerligt med teknik, miljö och trivsel i fokus.

 

Både ny teknik och och traditionella metoder används för att minska klimatpåverkan.

Det finns idag ingen fastighet som värms med olja.

För att minska klimatpåverkan har vi upp till 50 % förnybara bränslen i våra bilar. 

 - Bensinen innehåller både tallolja och etanol. Talloljan är en restprodukt från skogsindustrin.

 - Dieseln innehåller både RME, rapsolja och HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja. Talloljan är en restprodukt från skogsindustrin.

 

Stor vikt läggs vid att fastigheterna ska vara lugna och tysta för allas trivsel.

gallery/attachments-Image-Counter.php

Våra hörnstenar  

Natur

Friluftsliv

Trivsel     

Grannsämja

Personlig kontakt

Teknik- och miljövänligt

Detta ingår i alla våra lägenheter och inkluderas i hyran

Värme, sk varmhyra

Vatten, både varm- och kallvatten  

Sophämtning  

Övrigt fastighetsunderhåll

Fri bilparkering