Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nordbell Fastigheter tar sin början 2007 och utvecklas kontinuerligt med teknik, miljö och trivsel i fokus.

Både ny teknik och och traditionella metoder används för att minska klimatpåverkan.
Det finns idag ingen fastighet som värms med olja.

För att minska klimatpåverkan har vi upp till 50 % förnybara bränslen i våra bilar. 

 - Bensinen innehåller både tallolja och etanol. Talloljan är en restprodukt från skogsindustrin.

 - Dieseln innehåller både RME, rapsolja och HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja. Talloljan är en restprodukt från skogsindustrin.


Stor vikt läggs vid att fastigheterna ska vara lugna och tysta för allas trivsel.

 

 

Våra hörnstenar

 • Natur
 • Friluftsliv
 • Trivsel
 • Grannsämja
 • Personlig kontakt
 • Teknik- och miljövänligt
         Detta ingår i alla våra lägenheter och inkluderas i hyran
 • Värme, sk varmhyra
 • Vatten, både varm och kallvatten                      
 • Sophämtning           
 • Samt övrigt fastighetsunderhåll
 • Fri bilparkering